Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Trang thông tin điện tử này được thiết kế nhằm cung cấp cho người sử dụng những thông tin tổng quát về hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ FIDES (VIỆT NAM) hay còn gọi là  “FIDES CAPITAL”. Thông tin trên trang thông tin điện tử này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Khi sử dụng trang thông tin điện tử này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng này và có hiệu lực tương tự như Bản thỏa thuận đã được ký kết.

Các tài liệu trên trang thông tin điện tử này này chỉ dành cho mục đích lưu hành chung, thông tin chung và chỉ có giá trị tham khảo. Các tài liệu trên trang thông tin này không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức cụ thể nào.

FIDES CAPITAL không có đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc nội dung của website này là không có lỗi. FIDES CAPITAL sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật trên website này nhưng không có sự đảm bảo nào về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời. Không có tài liệu hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng trên trang thông tin điện tử này có thể được tiết lộ hoặc được sử dụng bởi bất kỳ bên nào khác cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FIDES CAPITAL.

FIDES CAPITAL không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do bị xử phạt, do ngẫu nhiên, do một tình huống cụ thể hay mang tính hệ quả nào phát sinh từ, hoặc do liên hệ theo một cách nào đó với việc sử dụng trang thông tin của FIDES CAPITAL hoặc với việc bị gián đoạn hoặc không sử dụng được trang thông tin điện tử của FIDES CAPITAL, hay chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nhận được qua, hay xuất phát từ việc sử dụng trang thông tin điện tử của FIDES CAPITAL, cho dù có dựa trên hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do nghĩa vụ theo pháp luật, hay những nguyên nhân khác, ngay cả khi FIDES CAPITAL đã được tư vấn về khả năng xảy ra những thiệt hại này. Quy định miễn trừ trách nhiệm này áp dụng cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào gây ra do việc không thực hiện nghĩa vụ, lỗi, sai sót, sự gián đoạn, sự xóa bỏ, khuyết điểm, trì hoãn trong việc thực hiện hoặc chuyển giao, vi rút máy tính, không thực hiện truyền thông trực tuyến, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc không được quyền truy cập, thay đổi, hoặc sử dụng ghi âm, kể cả vi phạm hợp đồng, hành vi gian dối, thiếu cẩn trọng, hoặc bất cứ hành vi nào khác.