FVEF Công bố thông tin quỹ

FIDES VN VALUE EQUITY FUND (FVEF) NAV

Date: 12/04/2023

THÔNG TIN CHUNG

Tên quỹ

Quỹ đầu tư cổ phiếu giá trị Fides VN

Tên viết tắt

FVEF

Loại quỹ

Quỹ mở

THÔNG TIN GIAO DỊCH

Ngày giao dịch

Các ngày làm việc trong tuần

Thời điểm đóng sổ lệnh

14h30 Ngày T-1

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Tổng AUM (VND)

77.237.554.607

NAV/CCQ (VND)

12.157

Tăng trưởng tài sản ròng của quỹ từ ngày thành lập (%)

21,58%