Công bố thông tin quỹ

Fides Bond Fund (FBF) NAV

Ngày: 20/10/2021

THÔNG TIN CHUNG

Tên quỹ

Quỹ đầu tư trái phiếu Fides VN

Tên viết tắt

FBF

Loại quỹ

Quỹ mở đầu tư trái phiếu đại chúng

THÔNG TIN GIAO DỊCH

Ngày giao dịch

Thứ tư hàng tuần (Ngày T)

Thời điểm đóng sổ lệnh

14h30 Ngày T-1

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Tổng AUM (VND)

82.884.302.189

NAV/CCQ (VND)

10.321

Tăng trưởng giá trị tài sản ròng của CCQ (%)

3,21%