FVEF Giới thiệu quỹ

TÀI LIỆU QUỸ

THÔNG TIN CHUNG

Tên quỹ

Quỹ đầu tư cổ phiếu giá trị Fides VN

Tên viết tắt

FVEF

Loại quỹ

Quỹ mở

THÔNG TIN GIAO DỊCH

Ngày giao dịch

Các ngày làm việc trong tuần

Thời điểm đóng sổ lệnh

14h30 Ngày T-1

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Tổng AUM (VND)

68.374.763.487

NAV/CCQ (VND)

10.794

Tăng trưởng tài sản ròng của quỹ từ ngày thành lập (%)

7,95%

Ngày cơ sở : 26/11/2023