Triết lý đầu tư

Triết lý đầu tư

Trên cơ sở tin tưởng và hy vọng với khách hàng

Màu cam tượng trưng cho
“thành quả sự hài lòng của khách hàng được thực hiện thông qua việc quản lý tài sản thông minh.”

Màu nâu vàng tượng trưng cho
“đôi bên cùng có lợi, khách hàng và công ty cùng phát triển và mở rộng”

Giá Trị Cơ Bản
Cách tốt nhất để đầu tư là tìm “công ty xuất sắc”. Chúng tôi tập trung vào việc khám phá các công ty có các yếu tố cơ bản hấp dẫn như triển vọng, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bền vững, khả năng sinh lời, xu hướng dòng tiền. Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận cơ bản quan trọng hơn xu hướng thị trường ngắn hạn. Do đó, khoản đầu tư của chúng tôi được thúc đẩy bởi các yếu tố cơ bản dài hạn của công ty, thay vì các yếu tố kinh doanh ngắn hạn.
Tổ Chức Nghiên Cứu Chuyên Nghiệp
Nghiên cứu là nền tảng trong quá trình đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi đã thành lập bộ phận nghiên cứu-phân tích và tích cực theo dõi các nguồn thông tin bên trong và bên ngoài để tìm ra các cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận hấp dẫn.
Thành Tích Lâu Dài Đã Được Chứng Minh
Với các chuyên gia giàu kinh nghiệm và chiến lược đầu tư của mình, Fides (Việt Nam) đã đạt được những thành quả tốt trong quá trình hoạt động lâu dài. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để tăng trưởng vượt trội so với thị trường với tầm nhìn dài hạn.
Minh Bạch
Quy trình đầu tư của chúng tôi được xác định rõ ràng và minh bạch. Chúng tôi tin rằng các Nhà Đầu Tư xứng đáng được biết chính xác Quỹ của Nhà Đầu Tư đang đầu tư những gì.