FBF Giới thiệu quỹ

TÀI LIỆU QUỸ

THÔNG TIN CHUNG

Tên quỹ

Quỹ đầu tư trái phiếu Fides VN

Tên viết tắt

FBF

Loại quỹ

Quỹ mở

THÔNG TIN GIAO DỊCH

Ngày giao dịch

Thứ tư hàng tuần (Ngày T)

Thời điểm đóng sổ lệnh

14h30 Ngày T-1

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Tổng AUM (VND)

64.646.927.076

NAV/CCQ (VND)

10.966

Tăng trưởng giá trị tài sản ròng của CCQ (%)

9,66%

Ngày cơ sở: 03/10/2023