Tổ chức hội thảo giới thiệu về Quỹ tín thác đầu tư Bất Động Sản( Real Estate Investment Trust – REIT)

Tổ chức hội thảo giới thiệu về Quỹ tín thác đầu tư Bất Động Sản( Real Estate Investment Trust – REIT)

Công ty CP Quản lý Quỹ Thăng Long tổ chức hội thảo tìm hiểu nhu cầu nhà đầu tư đối với hình thức Quỹ tín thác Bất Động Sản ( Real Estate Investment Trust – REIT).

Thời gian: 9h00 tại Stock Corner Coffee, Him Lam, Q7.

Diễn giả thuyết trình: Ông Hoàng Đức Long – Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp Chế UBCK NN.

Danh sách file