Thông báo đã nhận được hồ sơ giao dịch chuyển nhượng 16.22% cổ phần của cổ đông công ty

Thông báo về việc đã nhận được hồ sơ giao dịch chuyển nhượng 16.22% cổ phần của cổ đông công ty. Cụ thể như sau:

– Bên chuyển nhượng: Meritz Securities Co.,ltd

-Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Carpa Investment Holdings

Danh sách file