Căn cứ theo Quyêt định số 701/QĐ-UBCK , ngày 12/9/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long.

Căn cứ theo Quyêt định số 701/QĐ-UBCK , ngày 12/9/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long. Ngày 10/10/2019, các cổ đông đã thực hiện xong giao dịch chuyển nhượng trên

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Danh sách file