BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT)

Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) công bố thông tin: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2023 (đã được soát xét)