Thư mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2017

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty với chi tiết như sau: – Thời gian: 8h00 ngày 19 tháng 10 năm 2017 – Địa điểm : L14-08B, tầng 14 Trung tâm Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q1, TP.Hồ Chí Minh – Nội dung: Thông qua phương án đầu tư trái phiếu. Chi tiết thông báo mời họp ( xem files đính kèm)

Thư mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2017

Danh sách file