Thông báo về việc đã hoàn thành giao dịch chuyển nhượng 16.22% cổ phần của cổ đông công ty

Công ty cổ phần quản lý quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc đã hoàn thành giao dịch chuyển nhượng 16.22% cổ phần của cổ đông công ty. Cụ thể như sau:

– Bên chuyển nhượng: Meritz Securities Co.,ltd

– Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Carpa Investment Holdings

Danh sách file