Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ FVEF ra công chúng

Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc chào bán/phát hành Chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Giá Trị Fides VN (tên viết tắt: FVEF) ra công chúng