Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2022

Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2022 như file đính kèm.