Thông báo gia hạn thời gian chào bán Chứng chỉ Quỹ FVEF ra công chúng

Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc gia hạn thời gian chào bán Chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Giá Trị Fides VN (“FVEF”) ra công chúng