Nhận giấy chứng nhận đăng ký Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Giá Trị Fides VN

Công ty CP Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký quỹ đại chúng cho Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Giá Trị Fides VN (tên viết tắt: FVEF), số 47/GCN-UBCK ngày 12/04/2023